فروشگاه اینترنتی دهشیخ آنلاین، منطقه تجاری دهشیخ ، بازار دهشیخ ، دهشیخ ، لوازم خانگی ، لوازم آشپزخانه ، دهشیخ آنلاین

رینگ لایت مدل RL-14

Ring Supplementary Lamp
هنوز نظری برای این کالا ثبت نشده است
خرید کالا
شناسه‌ی کالا
Ring Supplementary Lamp
۲,۰۵۰,۰۰۰
۰%
۲,۰۵۰,۰۰۰

معرفی

 • وزن :1500 گرم
 • سایر بسیار مناسب رینگ لایت
 • قرارگیری 3 پایه نگهدارنده موبایل
 • کیفیت بسیار بالای ساخت
 • نور بسیار مناسب
 • قابل تنظیم بودن شدت نور
 • قابل تنظیم بودن حرارت نور
 • طول پایه:210سانتی متر نوع نور: LED CRI: بیشتر از 90 محدوده قدرت: 10% تا 100% ولتاژ ورودی: 220V قطر بیرونی: 36 سانتی متر پورت USB: دارد(1پورت) اقلام داخل محصول: رینگ لایت -سه پایه --.ریموت کنترل .3 عدد نگهدارنده موبایل -کابل برق .دو عدد باطری
 • زاویه نوردهی : 360 درجه
 • دمای رنگ :2700-6500 k
 • ظرفیت : 14  - 18 - 21   اینچ  - لطفا از لیست سایز را انتخاب کنید

جهت مشاهده فیلم عملکرد اینجا کلیک کنید

 • برای آگاهی از تخفیفات روزانه به پیج اینستاگرام فروشگاه Dehshikhonline@ مراجعه فرمائید

بررسی تخصصی

رینگلایتمدل RL-18

رینگلایتمدل RL-18 یکیازمحصولاتپرطرفداردربازاراستوویژگی‌هاوقابلیت‌هایمختلفیرادرخودمی‌بیند. پایه‌یاینرینگلایتطولیمعادل 210 سانتی‌مترداردوقدرتخروجیآنهممعادل 55 واتاست. قطربیرونیرینگلایت‌هایکیازمهم‌ترینخصوصیاتآن‌هاقلمدادمی‌شودواینمیزاندررینگلایتمدل RL-18 معادل 45 سانتی‌متراست. همچنین،دراینرینگلایتدوعددپورت USB تعبیهشدهومی‌تواندرحینعکاسیبهصورتهمزمانگوشی‌هایهوشمندراشارژکرد. ازدیگرویژگی‌هایرینگلایتمدل RL-18 می‌توانبهبهره‌مندیازیکریموتکنترلبرایمدیریتهرچهبهترو 3 عددنگهدارنده‌یموبایلاشارهکرد. لازمبهذکراستکهباخریداینرینگلایتسهپایه،کیفبرزنتی،ریموتکنترل،نگهدارنده‌هایموبایلوکابلبرقدراختیارخریدارانقرارخواهدگرفت.

رینگلایتمدل RL-21

اینمدلرامی‌توانیددر 3 رنگمتفاوتیعنییخیوزردوئهمچنینمیکسزردویخیتنظیمکرد. اینمدلرامی‌توانیدرویپایهقراردادهوازآناستفادهکنید. یکیدیگرازویژگی‌هایاینمحصولقابلیتکموزیادکردنشدتنوراست. می‌توانیددرمحیط‌هاییکهنورکمتریبهسوژهمی‌تابد،شدتنوررینگ‌لایتراافزایشدهید. همچنینباپایهنگهدارندهایکهبرایاینرینگلایتطراحیشدهمیتوانیدگوشیهمراهخودرارویآنپایهقراردهیدوسپسپایهرادرمحلمشخصدروسطدایرهلینگلایتقراردادهوازعکسوفیلمهایسلفیخودلذتبالاییببرید.همچنینپایهایکهبههمراهاینکالاتقدیممشتریمیگرددقابلیتتنظیمتاارتفاع 200 مترراداردکهدستکاربررابرایتصویربرداریازهرزاویهوارتفاعیبازمیگذارد .

تغییرمقداروشدتنورباولومدستگاهوریموتتنظیمارتفاعتا2مترچرخش360درجهخمشدنتا90درجمحلنگهداری3عددموبایلهمزمانخروجی usb جهتشارژکردنگوشیو.. دارایسهپایهنورفاقدباتری (قابلاستفادهبابرقشهری) دارایقدرتخروجی72واتبههمراه3عددهولدرموبایلقابلانعطافجهتاستفادههمزمان3عددگوشیهمراهبرایمواقعیکهنیازداشتهبهصورتهمزمانویدئوزندهخودرادر3اپلیکیشناینستاگرام،یوتیوبدارایریموتکنترلجهتکنترلازراهدوررینگلایت

ثبت نقد و بررسی

امتیاز و دیدگاه کاربران

از مجموع ۰ امتیاز
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
خرید کالا
شناسه‌ی کالا
Ring Supplementary Lamp
۲,۰۵۰,۰۰۰
۰%
۲,۰۵۰,۰۰۰
ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید