Top

ثبت شکایت

لطفا مشخصات خود را وارد کرده، و برای ما انتقادات، پیشنهادات، شکایات و نظرات خود را بیان کنید. پس از وارد کردن پیام خود، برای شما یک کد رهگیری صادر می شود که از طریق آن می توانید در قسمت ”پیگیری شکایات“ این موارد را پیگیری کنید. در کمتر از سه روز کاری به این موارد رسیدگی خواهد شد.

نام
آدرس ایمیل
آدرس وب سایت
تلفن تماس
موضوع
متن پیام